Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Persoonlijk

Relatietherapie: ‘Hij zegt dat hij me helemaal kapot maakt als ik kies voor een scheiding’

relatietherapie-hij-zegt-dat-hij-me-helemaal-kapot-maakt-als-ik-kies-voor-een-scheiding.jpg

Leonie (58) voelt zich niet gewaardeerd door haar man Victor (61) en overweegt een scheiding. Hij herkent zich totaal niet in haar aantijgingen en legt de schuld juist bij haar. Daarin gaat hij zó ver, dat hij zegt Leonie helemaal kapot te maken als zij kiest voor een scheiding.

“Mijn laatste hoop is gevestigd op deze therapie”, vertelt Loenie. “We hebben al twee keer eerder therapie gehad, maar dat heeft niet veel opgeleverd. Zelf ben ik ook in therapie geweest, omdat Vic me het idee gaf dat het allemaal aan mij lag. Als dat steeds wordt gezegd ga je op den duur aan jezelf twijfelen. Maar sinds die therapie weet ik dat de problemen tussen ons niet alleen maar worden veroorzaakt doordat er iets mis is met mij.”

‘Ik heb heel lang mijn mond gehouden’

“Ik heb nu dan ook tegen Vic gezegd dat hij mee moet in therapie. Anders is het einde verhaal: dan ga ik bij hem weg. Ik kan niet langer leven met iemand die mij totaal niet hoort of ziet, me alleen maar verwijten maakt en me het gevoel geeft dat ik niks voorstel. Ik heb heel lang mijn mond gehouden, vooral vanwege onze dochter, maar ik wil en kan dat niet meer. Het gevolg is dat we steeds meer ruzies hebben, waarin hij mij denigrerend behandelt en uitmaakt voor alles wat lelijk is. Waarover die ruzies gaan? Over van alles.

Hij kan thuiskomen van zijn werk en dan is daar iets gebeurd wat hem nog dwarszit. Vervolgens kan de simpelste vraag van mij, bijvoorbeeld of hij zijn spullen even in zijn kamer wil leggen, aanleiding zijn tot de meest grove opmerkingen. Dat ik altijd wat te zeiken heb en dat ik het zelf maar moet doen als het me stoort, want dat ik toch de hele dag niks zinnigs uitvoer. Volgens hem ben ik alleen goed in het uitgeven van het geld dat hij verdient en meestal voegt hij daar dan nog wat kwetsende dingen over mij en mijn familie aan toe.”

‘Hij zegt em helemaal kapot te maken’

Hij heeft me meegedeeld dat ik goed moet beseffen dat ik geen cent van hem krijg als ik bij hem wegga en dat hij me helemaal kapot zal maken als ik kies voor een scheiding. Ik weet dat hij dat meent. Mijn dochter heeft al vaker tegen me gezegd dat ik me niet moet laten weerhouden door zijn dreigementen. Als ik echt zo ongelukkig ben bij hem, dan moet ik bij hem weggaan. Maar ik ben bang voor wat hij dan zal doen. Hij heeft natuurlijk veel contacten en kan zich heel charmant voordoen. Zelfs mijn eigen familie gelooft me niet als ik zeg hoe hij met mij omgaat en al mijn vriendinnen vinden hem zo’n aardige man. Zolang er maar precies gebeurt wat hij wil, kan hij inderdaad heel innemend zijn.

Volgens hem zal ik nooit meer iemand vinden die dat rotkarakter van mij verdraagt. Maar ik wil ook helemaal geen andere relatie meer. Ik wil rust. Hij zal ongetwijfeld wel snel een ander hebben. Ik vraag me af of dat niet nu al het geval is.”

Lees ook:
Relatietherapie: ‘Ik raak geïrriteerd als hij weer iets vergeet’

‘Ze is heel goed in klaren en zeuren’

“Als deze therapie inhoudt dat ik moet aanhoren wat er allemaal mis is met mij, dan voel ik er weinig voor”, vertelt Victor. “Dat krijg ik thuis ook al voortdurend te horen. Ik denk dat de vorige therapeute van Leonie haar het gevoel heeft gegeven dat ze slachtoffer is van een man die haar slecht behandelt. Ze heeft natuurlijk ook maar één kant van het verhaal gehoord en Leonie is heel goed in het klagen en zeuren over wat er allemaal mis is in haar leven. Dat verwijt, dat ik haar niet hoor of zie, daar komt ze voortdurend mee. Ik kan u verzekeren dat ik haar heel goed hoor en zie, daar zorgt ze wel voor. Alleen ben ik het vaak niet met haar eens.”

‘Ik herken het niet’

“Zij beweert dat ze zich jaren aan mij heeft moeten aanpassen en dat ik nooit rekening met haar heb gehouden, maar ik herken dat helemaal niet. Ik heb altijd hard gewerkt en Leonie en mijn dochter hebben daardoor een heel comfortabel leven geleid. Het heeft hun aan niets ontbroken, ook al heb ik daar nooit enige waardering voor gevoeld. Hooguit werd er geklaagd dat ik te weinig thuis beschikbaar was.”

Niet financieel onafhankelijk

“Ik denk dat Leonie het idee had dat ze financieel onafhankelijk was, door het parttime baantje dat ze had. Dat stelde verder weinig voor en ze heeft dat salaris altijd volledig besteed aan kleding en leuke dingen voor haar en haar dochter. Alle andere zaken werden door mij betaald. Dat zal ze wel merken als ze haar plan om te gaan scheiden doorzet. Dan is het afgelopen met haar makkelijke leventje. Ik heb haar dat voor-gerekend en gezegd dat ze er niet van uit moet gaan dat ik haar dan blijf onderhouden. Dat heeft zij begrepen als dat ik haar kapot zal maken.”

“Ik ben niet van plan om zo hard te blijven werken als ik altijd heb gedaan. Als ik gedeeltelijk stop met werken, zoals ik nu van plan ben, dan loopt mijn inkomen behoorlijk terug, dus zij rekent zich ten onrechte rijk als ze denkt dat ze een royale alimentatie kan eisen. Mijn geld zit in de zaak en die staat uiteraard op mijn naam. We hebben erg te lijden gehad door de corona, dus ook daardoor zal mijn inkomen noodgedwongen teruglopen. Leonie heeft daar allemaal geen idee van, want ze heeft zich daar nooit in verdiept.”

‘De laatste die haar zal smeken om te blijven’

Wat mij betreft hoeven we niet uit elkaar, maar ik ben de laatste die haar zal smeken om toch vooral bij me te blijven. Het is graag of niet, maar als ze met mij verder wil, zal er wel wat moeten veranderen bij haar. Ik heb geen zin meer in die ruzies en verwijten, waar ze ook onze dochter in betrekt.”

De relatietherapie

Als Victor zijn verhaal doet, onderbreekt Leonie hem voortdurend. Ze geeft voorbeelden van wat ze zijn denigrerende gedrag noemt. Ze beschuldigt hem ervan dat hij enerzijds zegt dat hij niet wil scheiden, maar anderzijds al zijn voorbereidingen treft voor een eventuele scheiding door geld weg te sluizen uit zijn bedrijf, zodat hij haar straks zo weinig mogelijk zal hoeven te betalen. Volgens haar heeft ze vaak gevraagd om inzage te krijgen in de financiële situatie van zijn bedrijf, omdat Victor steeds zegt dat het zo slecht gaat, maar weigert hij haar hier helderheid over te geven.

Victor ontkent wat ze zegt met argumenten, maar ook door non-verbaal duidelijk te maken dat hij het niet met haar eens is. Hij doet dat door met zijn ogen te draaien, te zuchten en schamper te lachen. Dit maakt Leonie woedend, waardoor ze harder en sneller gaat praten waarna Victor aangeeft dat een gesprek op deze manier geen zin heeft.

Ruzie en tranen

Mijn pogingen om hen afwisselend te laten praten in plaats van tegelijkertijd en om door samenvattingen te trachten hen te verhelderen wat de ander duidelijk wil maken, mislukken. Ook ik word geregeld onderbroken omdat ze nog iets willen toevoegen aan mijn samenvatting of omdat ze boos worden over wat de ander zegt of hoe hij kijkt. Uiteindelijk staat Victor boos op en verlaat mijn kamer.

Leonie blijft in tranen achter en legt nog een keer uit hoe eenzaam ze zich voelt in deze relatie. Hopelijk heb ik nu ook gezien wat Victor voor iemand is. Hij geeft niet om haar, vindt het alleen maar makkelijk dat ze thuis voor alles zorgt en zal haar keihard laten vallen als ze niet meer naar zijn pijpen danst. Later belt Victor op om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn weglopen, maar vooral om nog een keer aan mij uit te leggen hoe hysterisch en onredelijk Leonie is.

Weinig warme voor elkaar

Ik spreek met beiden een individueel gesprek af, waarin ik onderzoek wat de reden is dat ze, ondanks alle verwijten, toch bij elkaar blijven. Ze hebben daar geen duidelijk antwoord op. Ze voelen weinig warmte meer voor elkaar. In een gesprek met hen samen leg ik hun dit voor en zeg dat ik niets kan doen om de relatie te verbeteren als er geen liefde meer is. Ik vraag hun om erover na te denken of ze nog willen investeren in de relatie. Voorwaarde voor therapie is de bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaar te willen begrijpen.

Toch al wel een ander..

Beiden geven aan dat zij dat zelf wel willen, maar dat de ander dat niet zal kunnen. Omdat de gesprekken daarna op dezelfde manier verlopen – elkaar onderbreken en verwijten maken, waardoor het telkens escaleert –  kom ik terug op hun bereidheid om te onderzoeken welke zachtere emoties als verdriet of angst onder die boosheid zitten. Het lijkt echter alsof Leonie en Victor elkaar niet genoeg vertrouwen om hun kwetsbaarheid te delen.

Na nog een paar gesprekken die volgens eenzelfde patroon verlopen laat Victor weten dat hij wil scheiden. Hij blijkt inderdaad een andere relatie te hebben.

Beeld | Getty Images

Ook interessant