Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Persoonlijk

nieuwsbrief

VENADU

LADDER

PROJECT

Stichting Ladder,

Vorig jaar hebben we dankzij uw  steun

het Venadu ladder project deel 1 kunnen

realiseren. Komende maanden gaan wij

fondsen werven voor deel 2 van dit project.

Dit bestaat uit de bouw van 5 extra

lokalen, toilet gebouwen en aanleg voor

schoonwatervoorziening voor de kleuter,

lagere en middelbareschool. Tevens willen

wij 2 activiteitencentra bouwen in

omliggende dorpen met bijbehorend

toiletgebouw en schoonwatervoorziening.

Hier kunnen kinderen hun huiswerk

doen, samenkomen en bijscholing

krijgen. Ook kunnen hier cursussen gegeven

worden. Deze gaan dienst doen

als een soort wijkgebouw.

In een van de centra willen wij een

bibliotheek opzetten. Hierin komen

(lees)boeken in 3 talen. Tamil, Malayalam

en Engels. Een en ander eventueel

in samenwerking met Stichting

Biblionef.

 

Subsidie

Rotterdam,

Wij hebben voor deel 2 van het Venadu

Ladder project subsidie aangevraagd bij

het NCDO. NCDO staat voor Nationale

Commissie voor Internationale

Samenwerking en Duurzame

Ontwikkeling. Deze instantie helpt

mensen en organisaties in Nederland die

zich inzetten voor de verbetering van de

positie van mensen in

ontwikkelingslanden. Deze lokale

ontwikkelingsprojecten worden ondersteund

met advies en subsidie. Er is

helaas een beperkt budget. Eind

december krijgen we antwoord van het

NCDO.

 

WEBSITE

Op dit moment wordt de website van

onze stichting geheel vernieuwd en

bijgewerkt. De nieuwe opzet is

prachtig geworden en de nieuwsbrief

zal hier de eerstvolgende keer op

aangepast worden. We werken nog

even hard door en dan kunt u de site

zo snel mogelijk bewonderen !

De naam blijft uiteraard:

WWW.STICHTINGLADDER.NL

 

EDUCATIE

PROJECT

Stichting Ladder Nederland en

stichting Venadu Ladder India,

hebben een gezamenlijk educatie

project. Wij dragen gezamenlijk bij

aan het schoolgeld van 45 studenten

die de higher education (beroepsopleiding)

volgen en stichting

Ladder Nederland betaalt het volledige

schooljaar van 44 kinderen die

op de basic education (lagere school)

zitten. Ook is er een privé studieplan

aan het ontstaan. Hier kunnen

studenten aanspraak op doen indien

zij helemaal geen mogelijkheid

hebben het collegegeld te betalen.

17 januari 2009

Club Rotterdam,

Agenda’s in de aanslag. Op zaterdag 17

januari is het weer zover. De Ladder

party staat weer gepland! De locatie is dit

jaar club Rotterdam in de cruiseterminal

(café Rotterdam). Het belooft weer een

swingend, trendy feest te worden met

hopelijk nog meer bekenden dan vorig

jaar. De muziek zal o.a. weer verzorgd

worden door Peter de Vette (Duo

Penotti). Kaarten gaan op vrijdag 19

december in de voorverkoop bij patisserie

Dudok in Rotterdam. Uiteraard zijn

de kaarten ook te bestellen op

www.stichtingladder.nl.

Kaarten kosten € 25.

 

Eileen O’Neill is als voorzitter van stichting

Ladder benaderd door de Margriet

voor een artikel in Margriets Betere Wereld

2008-2009. Dit artikel gaat over 59

vrouwen die verbonden zijn aan een organisatie,

stichting of een enkel project

dat als doel heeft een betere wereld te

creëren. De vrouwen die deelnemen aan

Margriets Betere Wereld krijgen van

Margriet € 1.500 om in hun goede doel

te steken. Wij hebben dit bedrag gereserveerd

voor het opzetten van een bibliotheek

in ons projectgebied. Een

Jaar lang kunt u ons ook via de website

Margriets Betere Wereld

(wereldvrouwen) volgen.

Esther Boers heeft als bestuurslid van

stichting Ladder de cursus Triple-G gevolgd.

Deze cursus geeft inzicht in de

milleniumdoelen en adviezen op het gebied

van duurzame ontwikkeling in combinatie

met armoedebestrijding, gezondheidszorg,

onderwijs en water

Ook interessant