Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Nieuws

Hulp bij zelfdoding na een ‘voltooid’ leven: drie vragen en antwoorden

love-till-the-end-of-the-world.jpg

Worden geholpen om het leven op een waardige manier af te sluiten; het zou mogelijk moeten zijn onder strikte voorwaarden en onder begeleiding van een speciale stervenshulpverlener. Daar pleiten de ministers Schippers en Van der Steur voor, zo blijkt uit hun kamerbrief. Drie vragen en antwoorden over deze actuele kwestie.

Wat wordt bedoeld met een ‘voltooid leven’?

Het kabinet pleit ervoor dat ouderen met een ‘voltooid leven’ wettelijk de mogelijkheid moeten krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, waarbij ze onder andere worden begeleid door een speciale stervenshulpverlener. Volgens het kabinet moet het hierbij gaan om een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek tot levensbeëindiging. In het tv-programma Nieuwsuur benadrukte minister Schippers dat het gaat om doodwensen die niet te verhelpen zijn met andere oplossingen, zoals een medische behandeling of een andere verzorging. Ook gaat het volgens haar niet om mensen die eenzaam zijn of depressief.

Hoe helpt een stervenshulpverlener hierbij?

Een van de strikte voorwaardes waar de minister op doelt, zou een stervenshulpverlener zijn. Zo’n hulpverlener zou kunnen helpen met het bepalen of een wens aan de strenge criteria voldoet. Hij of zij kan bespreken of er een route kan worden bewandeld naar iemands levenseinde, zo vertelt directeur Robert Schurink van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) aan de NOS. Volgens hem heeft deze hulpverlener de taak om middels een intake achter iemands beweegredenen te komen en te bepalen of zijn of haar beslissing vrijwillig en weloverwogen is en welke andere opties zijn bekeken. “Als iemand met deze informatie na een tweede of een derde gesprek toch uit het leven wil stappen, kan de stervenshulpverlener een middel bij de apotheek bestellen,” aldus de directeur.

Voordat het zo ver is, zal de hulpverlener nauwgezet alle stappen die genomen zijn bijhouden in een dossier. Daarin zal waarschijnlijk ook een getekende wilsbeschikking moeten komen, net als een second opinion. Ook controle achteraf is een belangrijke voorwaarde.

Volgens de ministers ligt het voor de hand om mensen tot stervenshulpverlener op te leiden die al een medische opleiding hebben gehad, zoals verpleegsters en psychologen.

Wanneer kan het plan worden doorgevoerd?

Voorlopig is het nog niet zover. Het euthanasieplan kan namelijk pas worden doorgevoerd als er duidelijke voorwaardes en criteria zijn opgesteld. Het vaststellen van die voorwaardes is geen gemakkelijke klus en het kabinet gaat hierover nog verder overleggen met verschillende partijen.

Pas als er inhoudelijk is vastgesteld wat het plan behelst, kan het adviesorgaan Raad van State oordelen over de inhoud en kunnen de Eerste en de Tweede Kamer zich hierover uitspreken.

Bron: Nos, Nieuwsuur, Nu.nl

Ook interessant