Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Lifestyle

Algemene Voorwaarden ‘Margriet & Kras zoeken reisreporters’ Actie

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Margriet & Kras zoeken reisreporters’ (hierna te noemen: ‘de Actie´) zoals georganiseerd door Sanoma Media & KRAS B.V. (handelend onder de naam Kras en hierna te noemen Kras) te Ammerzoden gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW aldaar.
 • Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Door deel te nemen aan de Actie wordt de deelnemer automatisch lid van de e-mailnieuwsbrief van Kras.
 • Kras behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de actievoorwaarden is te allen tijde leidend.
 • Daarnaast behoudt Kras zich het recht voor om de Actie voortijdig te beëindigen.
 • Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de Actie.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kras.

Doel van de Actie

 • Ter ere van de promotie van Rondreizen in Europa van Kras organiseert Kras de Actie.
 • Het doel van de Actie is de Rondreizen in Europa van Kras op een originele manier onder de aandacht te brengen bij een de lezeressen van Margriet.

Deelname

 • Een deelnemer is éénieder die tussen 1 maart en 17 maart 2016 het webformulier op margriet.nl invult, een originele motivatie stuurt waarom zij een goede reisreporter zou zijn, 2 zelfgemaakte mooie vakantie foto’s instuurt en zijn naam en volledige contactgegevens invult.
 • Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Aan deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
 • Deelnemer gaat akkoord met deze algemene voorwaarden om kans te maken op de prijs
 • Van de winnaars wordt verwacht dat zij een origineel reisverslag maken van de door hen gemaakte reis en foto’s maken gedurende de reis, die na correcties door de Margriet redactie geplaatst zullen worden in Margriet editie 29 welke verschijnt op 7 juli 2016.

Looptijd van de Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven om reisreporter te worden van 1 maart tot en met 17 maart 2016.

Concept

 • De deelnemer dient het complete webformulier op Margriet.nl in te vullen, inclusief uitgebreide en originele motivatie waarom zij denkt een goede reisreporter te zijn. Ook dienen er twee zelfgemaakt vakantiefoto’s ingestuurd te worden en de gevraagde contact gegevens compleet ingevuld te worden.
 • Onder alle inzendingen selecteren Margriet en Kras 2 lezeressen, waarvan er 1 lezeres de 8-daagse groepsrondreis Klassiek Griekenland mag maken en 1 lezeres de 8-daagse groepsrondreis Italië – Toscane, Umbrië & Rome mag maken op kosten van Kras. Beide winnaars mogen 1 reisgenoot meenemen, beide reizen zijn voor 2 personen.
 • De vertrekdata van de reizen liggen vast, de Klassiek Griekenland reis vertrekt 1 mei 2016, de Italië rondreis vertrekt 5 mei 2016. Hier kan niet vanaf geweken worden en uitzonderingen kunnen niet gemaakt worden, i.v.m. het uitgebreide reisverslag dat begin juli geplaatst wordt in Margriet.
 • Bij de reis zijn inbegrepen: vliegreis, hotelovernachtingen, 7x ontbijt, 5x diner, transfers en rondreis per touringcar, Nederlandstalige reisleiding en alle excursiekosten en entreegelden.

Prijzen

 • Margriet maakt aan het eind van de looptijd rond 22 maart de 2 winnaars bekend.
 • De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht van de redactie van Margriet en zullen worden met naam worden vermeld in een bericht op de homepage van margriet.nl
 • Daarnaast zal de naam van de winnaar ook op sociale media bekend worden gemaakt.
 • De prijzen bestaan uit: één 8-daagse groepsrondreis Klassiek Griekenland voor 2 personen en één 8-daagse groepsrondreis Italië – Toscane, Umbrië & Rome voor 2 personen.
 • De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld of tegen een andere reis.
 • De prijs is niet overdraagbaar.
 • Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
 • De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Actie.
 • Na afloop van de Actie worden deze gegevens verwijderd wel ontvangt de deelnemer vanaf dat moment de Kras e-mailnieuwsbrief.

Aansprakelijkheid

 • Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit dan wel direct of indirect verband houden met de Actie uit.

Ook interessant