Vissen

Deel dit artikel:

Probeer open te staan voor nieuwe invloeden. Je doet de dingen graag
zoals je ze gewend bent, maar het kan ook anders. Verandering is niet altijd
verslechtering. Er kunnen ook heel veel goede dingen in zitten. Misschien
hebben andere mensen wel heel zinnige filosofieën. Raak dus met mensen in
gesprek, dan kun je misschien het één en ander oppikken. Andersom kunnen
mensen natuurlijk ook van jou leren.