Stier

Probeer eens wat meer open te staan voor de veranderingen in het leven. Je zegt vaak ‘nee’ tegen veranderingen en dat zou op de lange termijn een belemmering kunnen gaan vormen. Je zou best wat van je tijd kunnen besteden om anderen te helpen. Je bent altijd al zoveel met jezelf bezig. Jij kunt belangrijk zijn voor deze mensen, een steuntje in de rug betekenen.
Stier