Steenbok

Deel dit artikel:

Anderen zouden jou meer kunnen waarderen als ze merken dat je hen dankbaar bent voor de dingen die ze doorgaans klakkeloos voor je doen. Een simpel ‘dank je wel’ kan al wonderen doen. Als iemand zich te veel vrijheden veroorlooft, zul je hem of haar daar vriendelijk op moeten wijzen. Je zult ondervinden dat niet iedereen in jouw omgeving even begripvol is als jij. Een emotionele uitbarsting kan een goede betrekking met iemand in gevaar brengen.