Kreeft

Deel dit artikel:

Je wilt graag alles hebben en alles doen, maar dat kan nu eenmaal niet.
Wanneer jij ergens niet bij kunt zijn, voel je je al snel machteloos of
vergeten. Probeer echter te genieten van datgene waar jij op dat moment mee
bezig bent. Dat telt immers net zo veel als alle andere dingen die je zou
kunnen doen. Probeer om een planning te maken voor de komende tijd. Dan weet
je dat je goed op schema blijft, want je hebt nogal eens de neiging om af te
dwalen van de belangrijke dingen.